>

www.4787.com大秀火辣好身材,中国足球采票胜负采

- 编辑:金沙网站3983 -

www.4787.com大秀火辣好身材,中国足球采票胜负采

几日前,赵赵本山(Zhao Benshan卡塔尔的闺女球球与爱侣的一重新组合影照暴光。照片中两个人一脸灿烂的笑颜,看似心思大好。非常是球球的好体态十一分抢镜。

  

  

www.4787.com 1

动态安拉阿巴德盘口  即时澳洲赔率 采票频道

动态塔这那利佛盘口  即时亚洲赔率 采票频道

www.4787.com 2

开始营业时间

开篇时间

www.4787.com 3

对阵

对阵

www.4787.com 4

贴水

贴水

www.4787.com 5

让球

让球

贴水

贴水

16日22:00(周六)

06日00:30(周五)

01 塞浦路 VS 苏格兰

01 巴 林 VS 伊拉克

2.02

2.04

受平手/半球

平手

1.78

1.76

3.2

2.81

3.2

2.98

2.08

2.42

 

 

周五09:00

周四09:00

1.8

1.8

受平手/半球

受平手/半球

2

2

2.95

3.08

3.2

2.98

2.2

2.25

 

 

周五17:00

周四14:00

1.8

2.05

受平手/半球

平手

2

1.75

2.95

2.9

3.2

2.98

2.2

2.35

 

 

周六09:00

周四17:00

1.72

1.84

受平手/半球

受平手/半球

2.08

1.96

2.85

3.15

3.2

3

2.25

2.2

 

05日20:30(周四)

周六14:00

02 印 尼 VS 马来西

1.72

2.08

受平手/半球

半球

2.08

1.72

2.85

2.01

3.2

3.3

2.25

3.3

 

 

周六17:00

周三14:00

1.8

2.06

受平手/半球

半球

2

1.74

2.9

2.02

3.2

3.4

2.2

3.18

17日01:00(周日)

 

02 阿塞拜 VS 威尔士

周四09:00

1.83

1.76

受一球

平手/半球

1.97

2.04

5.6

2

3.55

3.4

1.55

3.25

 

 

周五09:00

周四14:00

1.94

1.76

受一球

平手/半球

1.86

2.04

7.4

2

3.9

3.4

1.4

3.25

 

 

周五17:00

周四17:00

1.94

1.86

受一球

半球

1.86

1.94

7.4

1.8

3.9

3.5

1.4

3.8

 

05日20:00(周四)

周六09:00

03 泰 国 VS 越 南

2.04

1.96

受一球

半球

1.76

1.84

7.25

1.91

4.3

3.3

1.36

3.6

 

 

周六14:00

周三14:00

2.04

2

受一球

半球

1.76

1.8

7.25

1.95

4.3

www.4787.com,3.3

1.36

3.5

 

 

周六17:00

周四09:00

2.04

2.05

受一球

半球

1.76

1.75

7.25

2

4.3

3.3

1.36

3.35

17日01:00(周日)

 

03 斯洛文 VS 拉脱维

周四14:00

1.89

1.95

两球/两球半

半球

1.91

1.85

1.09

1.9

7.6

3.35

18

3.6

 

 

周五09:00

周四17:00

1.82

1.9

两球/两球半

平手/半球

1.98

1.9

1.09

2.15

7.6

2.85

18

3.45

 

05日22:00(周四)

周五17:00

04 巴勒斯 VS 乌兹别

1.82

1.82

两球/两球半

受半球

1.98

1.98

1.09

3.45

7.6

3.3

18

1.95

 

 

周六09:00

周四09:00

1.82

1.94

两球/两球半

受半球

1.98

1.86

1.09

3.8

7.6

3.3

18

1.85

 

 

周六14:00

周四14:00

1.82

1.94

两球/两球半

受半球

1.98

1.86

1.09

3.8

7.6

3.3

18

1.85

 

 

周六17:00

周四17:00

1.7

2.05

两球/两球半

受半球

2.1

1.75

1.06

4

9

3.5

20

1.68

17日01:00(周日)

05日22:00(周四)

04 俄罗斯 VS 比利时

05 印 度 VS 阿 曼

1.81

1.88

受半球

受半球/一球

1.99

1.92

3.3

4.6

3.43

3.25

1.96

1.72

 

 

周五09:00

周四09:00

1.9

1.88

受半球

受半球/一球

1.9

1.92

3.45

4.75

3.55

3.25

1.88

1.7

 

 

周五17:00

周四14:00

1.9

1.88

受半球

受半球/一球

1.9

1.92

3.45

4.75

3.55

3.25

1.88

1.7

 

 

周六09:00

周四17:00

1.86

2.04

受半球

受半球/一球

1.94

1.76

3.45

4.9

3.55

3.5

1.88

1.55

 

05日22:00(周四)

周六14:00

06 塔吉克 VS 吉尔吉

1.86

2

受半球

平手/半球

1.94

1.8

3.45

2.25

3.55

3.2

1.88

2.85

 

 

周六17:00

周四09:00

1.86

2

受半球

平手/半球

1.94

1.8

3.45

2.25

3.55

3.2

1.88

2.85

17日01:00(周日)

 

05 圣马力 VS 哈萨克

周四14:00

1.89

2

受一个球半/一球

平手/半球

1.91

1.8

21

2.25

10

3.2

1.04

2.85

 

 

周五09:00

周四17:00

本文由首页发布,转载请注明来源:www.4787.com大秀火辣好身材,中国足球采票胜负采